Εκπαίδευση στο κοινωνικό Νοκιμαντέρ

Εκπαίδευση στο κοινωνικό Νοκιμαντέρ

Το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ) σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στη δωρεάν ασύγχρονη online ή/και δια ζώσης εκπαίδευση στο κοινωνικό ντοκιμαντέρ (social documentary).

Το κοινωνικό ντοκιμαντέρ είναι μια μη μυθοπλαστική κινηματογραφική ταινία που αποσκοπεί στην καταγραφή, την ανάδειξη ή την ερμηνεία ενός κοινωνικού ζητήματος, ώστε να προκαλέσει κοινωνική αλλαγή. Τα κοινωνικά ντοκιμαντέρ που θα παραχθούν στη διάρκεια της εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023) θα έχουν ως στόχο να αναδείξουν προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες/νέοι και οι ανάπηροι συμπολίτες μας σε τοπικό επίπεδο. Ίσως, να προτείνουν και λύσεις.

Τα ολοκληρωμένα κοινωνικά ντοκιμαντέρ θα προβληθούν σε ειδικές ημέρες προβολής τόσο στη Λάρισα τον Μάιο 2023 (ΤΒΑ) και τον Σεπτέμβριο 2023 (10ο Μύλος Παραστατικών Τεχνών, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού για κοινωνικά ντοκιμαντέρ) όσο και διεθνώς στο πλαίσιο του Online ENACTING Festival (άνοιξη 2023) με συμμετοχές από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα.

Εσείς θα είστε μέρος αυτής της ιστορίας;

Ανοίξτε τη φόρμα και διαβάστε τις λεπτομέρειες και τους όρους συμμετοχής!