ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ Tag

Σε συνέχεια του διακρατικού έργου «DeTalks – Δημιουργική και Συμπεριληπτική Μη Λεκτική Εκπαίδευση» που συνδύαζε τις καλλιτεχνικές μεθόδους και την εκμάθηση γλωσσών, έρχεται το νέο πρόγραμμα ‘’Talk2Me’’ το οποίο στοχεύει...

Αυτά είναι μερικά από τα λόγια που προσελκύουν την προσοχή μας και διαδίδουν τη βαθιά ανθρώπινη ατμόσφαιρα του έργου CROSSROADS τα οποία το SMouTh συγκέντρωσε με επιτυχία σε αυτό το...