Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Talk2Me στη Φλωρεντία

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Talk2Me στη Φλωρεντία

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του project Talk2Me έγινε στην Φλωρεντία.

Από τις 12 έως τις 15 Μαΐου οι εταίροι του έργου Talk2Me συναντήθηκαν στο PARC_Performing Arts Research Centre στη Φλωρεντία για να ενισχύσουν την μεταξύ τους επικοινωνία, να προωθήσουν τη βαθύτερη συνεργασία και να σχεδιάσουν το πλάνο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το Talk2Me είναι ένα project που συνδυάζει καλλιτεχνικές μεθόδους και εκμάθηση γλωσσών, με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι γλωσσικές πρακτικές που βασίζονται στις τέχνες μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ενδυνάμωση των νέων μεταναστών, ενισχύοντας επίσης τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία ως βασικό εργαλείο ένταξης .

Στην Λάρισα, τα εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Ε.Α.Ν) με τη συμμετοχή ασυνόδευτων ανηλίκων και των επιστημονικών υπευθύνων της δομής.

Το είναι ένα έργο που συντονίζεται από το Les Têtes de l’Art (Γαλλία), σε συνεργασία με το Centro di Creazione e Cultura (Ιταλία), το Synergy of Music Theatre (Ελλάδα), Subjective Values Foundation (Ουγγαρία) το Instituto Andaluz de Formcaión y Mercado (Ισπανία) και συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+.