Τα εργαλεία του INPACT για την κοινωνικο-οικονομική μετάβαση είναι έτοιμα!

Τα εργαλεία του INPACT για την κοινωνικο-οικονομική μετάβαση είναι έτοιμα!

Συνδεθείτε με χρηματοδότες και ενδιαφερομένους και μετατρέψτε την ιδέα σας σε πραγματοποιήσιμο σχέδιο!

Τα παρακάτω εργαλεία συνδέονται με την κοινωνικο-οικονομική μετάβαση. Αναπτύξαμε δύο εργαλεία βοηθητικά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πρότζεκτ αλλά και την ανάπτυξη συνδέσεων με πιθανούς χρηματοδότες και άλλους καλλιτέχνες.

Είδαμε ήδη στη σειρά βίντεο πώς καλλιτέχνες από τη Γαλλία και την Ελλάδα πειραματίστηκαν με αυτά τα εργαλεία. Τώρα είναι η σειρά σας! Μην παραλέιψετε να τσεκάρετε τον οδηγό χρήσης για κάθε εργαλείο, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία του.

Κάντε κλικ στο όνομα του εργαλείου για να έχετε πρόσβαση σε αυτό!

ART MEET UP

1. Πρόκειται για: Αυτό το εργαλείο στοχεύει στο να δώσει πρακτικές συμβουλές σε καλλιτέχνες που χρειάζονται να συναντήσουν άλλους καλλιτέχνες διαφορετικών πρακτικών ή/και επαγγελματίες από άλλα πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας.

2. Στόχοι και δεξιότητες που θα αποκτήσετε με τη χρήση του εργαλείου:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Οργανωτικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες συντονιστή/τριας
  • Δεξιότητες δικτύωσης
  • Επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες προώθησης

TIPS & TRICKS

1. Πρόκειται για: Η πρόθεση πίσω από αυτό το εργαλείο είναι να λειτουργήσει ως μια καθαρή και απλή διαδρομή για το σχεδιασμό πρότζεκτ, για δημιουργούς αλλά και μάνατζερ πολιτισμικών οργανισμών.

2. Στόχοι και δεξιότητες που θα αποκτήσετε με τη χρήση του εργαλείου: Δείτε τις 6 λάθος υποθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν ένα πρότζεκτ σε αποτυχία. Αν κάποια από αυτές σας λέει κάτι, κάντε κλικ για να δείτε το περιεχόμενο.

 • Εμπλέξτε τα άτομα που θα το χρησιμοποιήσουν σε μια αναστοχαστική άσκηση πριν την υλοποίηση πολιτισμικών και καλλιτεχνικών πρότζεκτ.
 • Ξεπεράστε λανθασμένες, εξεζητημένες ή μη ρεαλιστικές υποθέσεις.