ENACTING – 2o Newsletter

ENACTING – 2o Newsletter

To 2o newsletter του έργου ENACTING, με όλα τα νέα για τις δράσεις της κοινοπραξίας, είναι έτοιμο! Μπορείτε να ττο δείτε και να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

2nd_Newsletter_GR