Εντυπώσεις ΕΓΜ 2015

Εντυπώσεις ΕΓΜ 2015

Εντυπώσεις από την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής – Λάρισα 2015

Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Χαρτώνας