Διαδικτυακή συζήτηση για το έργο INPACT

Διαδικτυακή συζήτηση για το έργο INPACT

Την περασμένη Δευτέρα, 29 Μαρτίου, συναντηθήκαμε διαδικτυκά και συζητήσαμε με τους καλλιτέχνες και την ευρύτερη ομάδα του ΣΜουΘ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους σχετικά με τις τρέχουσες μεταβάσεις (ψηφιακή, πράσινη, κοινωνικο-οικονομική, δημοκρατική) και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές τις προκλήσεις.

Η συζήτηση ακολούθησε και λειτούργησε συμπληρωματικά στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν μέσω ενός online ερωτηματολογίου, ολοκληρώνοντας έτσι την 1η φάση (αποτιμίμησης αναγκών) του έργου INPACT.

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε για τις επόμενες δράσεις του έργου!