Παρασκήνια Un-Label

Παρασκήνια Un-Label

Ένα ντοκιμαντέρ από τον PATRICK WALDMANN για την περιοδεία μας με την παράσταση L – Do I need Labels to Love? στην Τουρκία.