Εργαστήρια ΣμουΘ Tag

Τα εργαστήρια του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ) αποτελούν από το 2001 ένα τόπο συνάντησης των νέων της πόλης...