Παρακολουθείστε το video για τη Θερινή Ακαδημία Roots & Routes 2018