Έρευνα “Οι νέοι ρωτούν τους νέους”

Έρευνα “Οι νέοι ρωτούν τους νέους”

Η έρευνα «Οι νέοι ρωτούν τους νέους» σχεδιάστηκε και διεξήχθη από την νεανική ομάδα MAKE USE που δραστηριοποιείται στη Λάρισα, υπό το συντονισμό του ΣΜουΘ.

Αφορμή για την έρευνα στάθηκε η κοινή διαπίστωση των μελών της ομάδας ότι η νεολαία της πόλης μας δεν εκπροσωπείται όπως θα έπρεπε, ή δεν εκπροσωπείται καθόλου, στο δημόσιο λόγο και ότι οι αποφάσεις για την ίδια και τον κοινωνικό της ρόλο λαμβάνονται ερήμην της. Συνέταξε λοιπόν και διένειμε ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο με στόχο να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συνθήκες και οι λόγοι της απουσίας των νέων της Λάρισας από δράσεις που βασίζονται, και ενισχύουν ταυτόχρονα, τη σύγχρονη δημοκρατία.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:

Οι νέοι ρωτούν τους νέους