Το φυλλάδιο του MUSIC είναι έτοιμο για διανομή!

Το φυλλάδιο του MUSIC είναι έτοιμο για διανομή!

Λίγο πριν ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί το τελικό εγχειρίδιο και το webinar του έργου MUSIC, το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τους στόχους και τα στάδια του έργου είναι έτοιμο και μπορείτε να το βρείτε σε 4 γλώσσες εδώ:

MUSIC_Flyer_Greek

MUSIC_Flyer_English

MUSIC_Flyer_Italian

MUSIC_Flyer_German