Διαδικτυακή συνάντηση του έργου MUSIC

Διαδικτυακή συνάντηση του έργου MUSIC

Μπορεί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω covid-19 να μην επέτρεψαν στην κοινοπραξία μας να συναντηθεί δια ζώσης, ωστόσο οι εταίροι του έργου MUSIC συνεχίζουν να συζητούν και να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα του έργου, στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2020.

Το έργο MUSIC, με στόχο να κάνει τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περισσότερο προσβάσιμα σε φοιτητές από άλλες χώρες, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.