Η ομάδα νέων MAKE USE παρουσιάζει τη σειρά webcomic “Σεξουλαϊκότητα”

Η ομάδα νέων MAKE USE παρουσιάζει τη σειρά webcomic “Σεξουλαϊκότητα”

Τέσσερα webcomic με τον τίτλο “Σεξουλαϊκότητα Vol 1-4” δημιούργησε η ομάδα νέων MAKE USE υπό το συντονισμό του ΣΜουΘ.

Η σειρά webcomic ήρθε ως καλλιτεχνική και χειροπιαστή αποτύπωση των αποτελεσμάτων της έρευνας “Εγώ, το σώμα μου και οι άλλοι” που υλοποίησε η ομάδα MAKE USE τον Μάρτιο του 2020. Οι περισσότερες από 300 απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν από νέους της Λάρισας ηλικίας 16-30 ετών, σε ερωτήσεις σχετικά με την εικόνα τους για το σώμα τους και την επίδραση της στην κοινωνική ζωή και τη σεξουαλικότητα, ενέπνευσαν την ομάδα να δημιουργήσει τα webcomics και να απευθυνθεί στους συνομήλικούς της με αμεσότητα.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα webcomics εδώ:

Σεξουλαϊκότητα vol.1

Σεξουλαϊκότητα vol.2

Σεξουλαϊκότητα vol.3

Σεξουλαϊκότητα vol.4

Τα εργαστήρια για τη δημιουργία της “Σεξουλαϊκότητας” καθώς και οι υπόλοιπες δράσεις της ομάδας MAKE USE συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Σώματα Αλληλεγγύης (EU Solidarity Corps) που συντονίζει στην Ελλάδα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.