Ο οδηγός του έργου Body Shining για την πρόληψη του body-shaming είναι διαθέσιμος online!

Ο οδηγός του έργου Body Shining για την πρόληψη του body-shaming είναι διαθέσιμος online!

Η εργαλειοθήκη για την πρόληψη του body-shaming είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου!

Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου Body Shining (Erasmus+). Στόχος του είναι να προσφέρει σε εργαζόμενους/ες στον τομέα της νεολαίας εκπαιδευτικά εργαλεία βασισμένα στην τέχνη προκειμένου να διευκολύνει το έργο τους σχετικά με τα φαινόμενα body-shaming μεταξύ νέων από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά υπόβαθρα.

O οδηγός αποτελείται από μια συλλογή μεθοδολογιών που ανέπτυξαν οι 5 εταίροι του έργου. Κάθε οργανισμός ανέπτυξε και υλοποίησε στην πόλη του 2 μεθοδολογίες για την πρόληψη φαινομένων body-shaming. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο Μπάρι, το Μπέλφαστ, τη Λάρισα, το Παρίσι και τη Σόφια με νέους/ες και εργαζόμενους/ες με τη νεολαία. Κάθε οργανισμός εφάρμοσε επίση 2 μεθοδολογίες ακόμη, ανεπτυγμένες από άλλον εταίρο οργανισμό, προκειμένου να ελεγθεί η λειτουργία και τη δυναμική τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η παρακάτω συλλογή εργαλέιων -η εργαλειοθήκη και τα βίντεο- ελπίζουμε να εμπνεύσει και να υποστηρίξει όσους εργάζονται στον τομέα της νεολαίας να φέρουν στο προσκήνιο και να αυξήσουν την επίγνωση σε σχέση με την πράξη του body-shaming με στόχο την πρόληψη.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργαλειοθήκη

Θα βρείτε 10 γραπτές μεθοδολογίες με αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίησή τους. Κάθε μεθοδολογία συνοδεύεται από ένα σύντομο βίντεο σχετικά με την εφαρμογή της και σύντομες οδηγίες. ¨οταν πρόκειται να επιέξετε και να εφαρμόσετε τις προτεινόμενες μεθοδολογίες, έχετε στο νου σας τα εξής:

  • Επιλέξετε τη μεθοδολογία με βάση τις ανάγκες, τουσ στόχους και τις γνώσεις/δεξιότητές σας. Οι οδηγίες είναι ενδεικτικές και θα χρειαστεί να σκεφτείτε αν χρειάζεται να τις προσαρμόσετε στα δικά σας συμφραζόμενα. Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε το χρόνο, το χώρο, τα εργαλεία ή ακόμη και την καλλιτεχνική πρακτική προκειμένου να κάνετε τη μεθοδολογία να δουλέψει για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου και το δικό σας πλαίσιο.
  • Συμβουλευτείτε με προσοχή τη θεωρία και τη γραπτή μεθοδολογια σε συνδυασμό με τα βίντεο.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και εξοικειωθεί με τη θεωρία και τα εργαλεία που θέλετε να εφαρμόσετε.

Δείτε εδώ τα βίντεο και τον οδηγό σε 4 γλώσσες!