Αίτηση συμμετοχής ΕΠΤΑ

Αίτηση συμμετοχής στα εργαστήρια του Μύλου Παραστατικών τεχνών ΕΠΤΑ

Καταλυτική ημερομηνία: 15 / 09 / 2020

 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Δυστυχώς, η καταλυτική ημερομηνία έχει παρέλθει και η φόρμα αίτησης συμμετοχής δεν είναι πια διαθέσιμη.

Ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποια άλλη μας δράση.