Παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαλείων του Δικτύου Generation Europe

GENERATION EUROPE_presentation of educational tools

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαλείων του Δικτύου Generation Europe

Μία σειρά από πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαλεία που απευθύνονται σε εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας παρουσιάστηκαν την περασμένη Πέμπτη 25 Απριλίου από το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ) στο χώρο της Connectiva. Τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα -προς το παρόν μόνο στα αγγλικά- και αποτελούνται από έξι Booklets:

  • Booklet 1: “GroupUp”- How to create and motivate a youth group for Active Citizenship
  • Booklet 2: “TogetherAbility”- Strategic youth work for inclusion
  • Booklet 3: “Sharing4Caring”- How to support wellbeing of young participants and youth leaders
  • Booklet 4: “ReachOut”- How to facilitate engagement of youth in participatory processes at local level
  • Booklet 5: “BeLonging”- How to connect young people with their local communities

Επιπλέον διαθέσιμα θα βρείτε και τα δύο συμπληρωματικά εχγειρίδια:

  • “Discussing Civic Education- Handout on Different Understandings of the Term and Common Solutions”
  • Handbook “Take Power” – Getting started with Advocacy and Lobbying

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι αποτέλεσμα των ομάδων εργασίας (Competence Groups) του δικτύου Generation Europe, μίας διεθνούς ομάδας επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας σε περισσότερες από 20 χώρες. Aπευθύνoνται και μπορούν να αξιοποιηθούν από εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, συντονιστές έργων (project managers) κ.α. Tα booklets έχουν στόχο να αποσαφηνίσουν και να ενισχύσουν τις μεθοδευμένες σειρές ενεργειών για τη δημιουργίας ομάδας, για τη συμπερίληψη, την ψυχολογική υποστήριξη και την ενεργοποίηση νέων σε συμμετοχικές διαδικασίες, στη δικτύωση και στη λήψη αποφάσεων.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στην αγγλική γλώσσα: Booklets και  Εγχειριδία

Θα χαρούμε πολύ να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας μετά τη αξιοποίηση των εργαλείων στον εργασιακό τομέα, επικοινωνώντας στο info@smouth.com