Πιστοποίηση ArtS

Πιστοποίηση ArtS

Στα πλαίσια του έργου ArtS, το ΣΜουΘ  πιστοποιεί νέους επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

1. Tι είναι το e-learning πρόγραμμα κατάρτισης-πιστοποίησης ΑrtS;

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει  μαθήματα σε τομείς Δημιουργίας και Πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον moodle* που παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στον προσωπικό  τους διαθέσιμο χρόνο και επιτρέπει την απόλαυση του προνομίου της ασύγχρονης εκπαίδευσης με μεγάλη ευελιξία.

*Modular Object Oriented Developmental Learning Environment, λογισμικό για τη διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

2. Πώς λειτουργεί;

Οι ενδιαφερόμενοι δημιουργούν τον προσωπικό τους λογαριασμό (sign in) στην επίσημη ιστοσελίδα  του προγράμματος ArtS επιλέγοντας τον τομέα ειδίκευσής τους και συνδέονται (log in) στην πλατφόρμα, όπου παρακολουθούν τα online μαθήματα κάθε ενότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε μαθήματος χωρίζεται σε υποενότητες, αποτελείται από  βίντεο και παρουσιάσεις και οδηγεί στο τελικό τεστ αξιολόγησης με γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής.

3. Tι πρέπει να κάνω;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ArtS αποτελείται από εννέα συνολικά εκπαιδευτικές ενότητες.  Ο εκπαιδευόμενος για να λάβει την πιστοποίηση πρέπει να παρακολουθήσει διαδικτυακά τις τρεις (3) υποχρεωτικές ενότητες και τουλάχιστον μία (1) ενότητα επιλογής στην οποία θέλει να ειδικευθεί.

Οι ενότητες επιλογής τομέα ειδίκευσης που προσφέρονται είναι οι εξής:

 1. Παραστατικές Τέχνες
 2. Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα
 3. Τέχνες του Λόγου
 4. Εικαστικές Τέχνες
 5. Χειροτεχνίες
 6. Πολιτιστική κληρονομιά

Και οι υποχρεωτικές ενότητες:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δικτύωση / Ψηφιακή Επικοινωνία και ΜΜΕ
 • Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Μόλις ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς (με ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 60%) τα τελικά τεστ και των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων (3 υποχρεωτικές και 1 επιλογής), μπορεί να λάβει την πιστοποίηση στον τομέα ειδίκευσής του. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να λάβει πιστοποίηση και σε δεύτερο τομέα ειδίκευσης να παρακολουθήσει μία (1) επιπλέον ενότητα επιλογής.

Τέλος, είναι απαραίτητη η συμμετοχή κάθε εκπαιδευόμενου σε μία συνάντηση δικτύωσης του έργου Arts,  η οποία  θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας.

4. Ποιος προσφέρει την πιστοποίηση;

Το e-learning πρόγραμμα κατάρτισης του ευρωπαϊκού προγράμματος ArtS υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία* δεκατριών οργανισμών και ειδικών φορέων (Πανεπιστήμια, Οργανισμοί Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ερευνητικά Κέντρα, Καλλιτεχνικοί Οργανισμοί και Επαγγελματικοί Φορείς)  οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σύμφωνα με τα πρότυπα European Qualifications Framework (EQF)/European Credit system for Vocational Education & Training (ECVET). Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει/επικαιροποιήσει τις δεξιότητες της σύγχρονης αγοράς εργασίας στους τομείς Δημιουργίας και Πολιτισμού.

* Tα μέλη της κοινοπραξίας είναι τα εξής:
Ελλάδα: EUROTraining, Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, Swiss Approval, ΣΜουΘ
Ισπανία: Amaranto, Euroaccion, Fondo Formacion Euscadi, FVEM
Ιταλία: Cesie, CSFVM, CUP, Libera Palermo, Melting Pro

5. Τι μου προσφέρει η πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ArtS ακολουθεί τα πρότυπα των EQF/ECVET, αντιστοιχεί στο Επίπεδο 4, είναι επίσημα αναγνωρισμένη από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

 • Nα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να πιστοποιήσουν τις διοικητικές, επιχειρηματικές καθώς και τις δεξιότητες δικτύωσης με έμφαση στην προώθηση του έργου τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Να διευκολυνθούν ως προς την εύρεση εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε εταιρία της επιλογής τους
 • Να λάβουν μέρος σε κοινά projects προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες επαγγελματικής δικτύωσης