Δείτε τον πλήρη οδηγό του έργου DeTalks!

Δείτε τον πλήρη οδηγό του έργου DeTalks!

Ο οδηγός DeTalks: Δημιουργική και Συμπεριληπτική μη λεκτική Εκπαίδευση είναι τώρα διαθέσιμος on-line!

Ο οδηγός συμπεριλαμβάνει όλες τις πρακτικές του DeTalks, που στοχεύουν στην υποστήριξη της γλωσσικής εκπαίδευσης νέων προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μαζί με περισσότερες πληροφορίες για το έργο και διατίθεται στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Στον οδηγό μπορείτε επίσης να βρείτε και τα link για τα συνοδευτικά-επεξηγηματικά βίντεο για τις πρακτικές.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τον οδηγό εδώ:

Οδηγός DeTalks (ΕΛ)

DeTalks Guide (EN)

Είτε εργάζεστε στον τομέα της εκπαίδευσης ή της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, είτε στον τομέα της ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο, παρακαλούμε ξεφυλλίστε τον οδηγό και ελεύθερα ενσωματώστε στην εργαλειοθήκη σας τις πρακτικές!

Για το έργο DeTalks , συνεργάστηκαν 8 Ευρωπαϊκοί καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί μέλη του διεθνούς δικτύου RΟΟTS&ROUTES International: Centro di Creazione e Cultura (Ιταλία), Les Têtes de l’ Art (Γαλλία), ROOTS&ROUTES Cologne (Γερμανία), Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Ελλάδα), Subjective Values Foundation (Ουγγαρία), Stichting ROOTS &ROUTES και House of Knowledge (Ολλανδία),  υπό το συντονισμό του Folkuniversitet (Σουηδία), πρωτοπόρου οργανισμού στη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στη χώρα.

Το έργο Detalks συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.