Δημοσιεύτηκε το 3ο βίντεο της σειράς art campaign του έργου Body Shining!

Δημοσιεύτηκε το 3ο βίντεο της σειράς art campaign του έργου Body Shining!

Beyond the masks

Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει συνοπτικά την καμπάνια για την αποδοχή του σώματος που δημιούργησε  ο οργανισμός Animus (Σόφια/Βουλγαρία) μαζί με νέουες/ες συμμτέχοντες και συμμετέχουσες από την πόλη της Σόφιας, στο πλαίσιου του έργου  Body Shining.

Δείτε και μοιραστείτε το βίντεο εδώ:

Beyond the masks | Art campaign to raise awareness on body shaming @animusassociationfoundatio4890 – YouTube

 Κάθε εταίρος οργανισμός (ANIMUS, ATYPICAL, ELAN, MOH και ΣΜουΘ) ανέπτυξαν και υλοποίησαν μια καλλιτεχνική εκστρατεία με στόχο την αύξηση της επίγνωσης σχετικά με το φαινόμενο του body-shaming στην πόλη τους. Η δημιουργία μιας καμπάνιας μπορεί νηα αποτλέσει ένα δυνατό εργαλείο για την αύξηση της επίγνωσης, για την πρόκληση των κοινωνικών κανονιστικών προτύπων,και για την προώθηση της αποδοχής του σώματος. Σύντομα θα δημοσιύσουμε μια πλήρη εργαλειοθήκη για αυτό το ζήτημα, προκειμένου να εξοπλίσουμε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με τις απαιραίτητες δεξιότητες προκειμένου να προετοιμάσουν και να δημιουργούν καλλιτεχνικές καμπάνιες με νέους και νέες για την προώθηση του θέματος. Η εργαλειοθήκη θα περιλμβάνει μια σειρά μεθοδολογιών που μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης μιας καμπάνιας.

Η πλήρης εργαλειοθήκη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Body Shining:

https://www.bodyshining.eu/resources/