ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΛΛΩΝ

Date
Category
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
About This Project

Τύπος: Μουσικό Θέατρο Δρόμου
Παραστάσεις: 8-28/10/2007 | Λάρισα, Βόλος, Θεσσαλονίκη
Ιδέα: Κώστας Λαμπρούλης
Διδασκαλία-Ανάπτυξη: Κώστας Λαμπρούλης, Ρούλα Καραφέρη, Χρήστος Κτιστάκης
Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία Κούστα
Συνεργαζόμενοι Φορείς: Σ.Μου.Θ. – ΣυνΠΟΛΙΤΙΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος “2007 Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους”.
Με την υποστήριξη του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του μέτρου «Ενίσχυσης της Απασχόλησης των Ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μ.Κ.Ο.».